POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://karatecup.pl jest “volatile int Eryk Wieliczko” z siedzibą w Gdyni (NIP: 5862311628, REGON: 365790640), adres poczty elektronicznej: biuro@karatecup.pl dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@karatecup.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
1. Dane osobowe osób biorących udział w zawodach sportowych przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sportowych, opracowaniem ich wyników i przygotowaniem różnorodnych zestawień w oparciu o te wyniki.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
– imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zawodach, datę urodzenia, wagę, płeć, posiadany stopień sportowy, przynależność klubową. W przypadku udziału w zawodach szkolnych/akademickich wymagane jest podanie szkoły/uczelni. Dodatkowo na zasadach dobrowolności możliwe jest dołączenie do powyższych danych również fotografii osoby biorącej udział w zawodach.
3. Dane osobowe nie są przez nas profilowane. Nie zbieramy również Państwa dodatkowych danych z innych z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

III. ODBIORCY DANYCH
1. Administrator może prezentować na swojej stronie internetowej dane osobowe dotyczące startu zawodników w zawodach i uzyskanych przez nich wyników oraz przekazywać te dane zainteresowanym klubom sportowym i związkom sportowym.
2. Dane dotyczące przebiegu zawodów wraz z danymi uczestniczących w nich zawodników są przechowywane zgodnie z wolą organizatora zawodów w celu stworzenia archiwum przebiegu zawodów oraz sporządzenia na ich podstawie różnorodnych rankingów i zestawień.

IV. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej w procesie rejestracji zawodników i ich udziału w zawodach sportowych przez uprawnione przez kluby sportowe osoby. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail konta klubowego, z którego dokonano rejestracji na zawody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres email biuro@karatecup.pl.
6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI “COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
– Sesyjne
– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Nadchodzące wydarzenia

Paź
10
sob
2020
10:00 XV INTERNATIONAL KARATE – RONIN CUP @ Dąbrowa Górnicza - Polska
XV INTERNATIONAL KARATE – RONIN CUP @ Dąbrowa Górnicza - Polska
Paź 10@10:00
XV INTERNATIONAL KARATE - RONIN CUP @ Dąbrowa Górnicza - Polska
Zapraszamy serdecznie na zawody karate – XV RONIN CUP – do Dąbrowy Górniczej. Z uwagi na aktualną sytuację (koronawirus) termin zawodów został przesunięty na październik 2020. Zawody odbędą się w Hali Sportowej CSiR, ul. Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza.